Kierunek Administracja

Tomasz Czop

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Marek Mendoń

Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie

Ireneusz Kubiś

Prezes w Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

Andrzej Żygadło

Burmistrz Gminy i Miasta Kańczuga