Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu

dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR

Zastępcy Dyrektora Instytutu

dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR

dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Elżbieta Dynia
prof. dr hab. Elżbieta Ura
prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka   
dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR 
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR 
dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
dr hab. Anna Golonka, prof. UR
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR
dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR 
dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR
dr hab. Artur Łuszczyński, prof. UR
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UR
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
dr hab. Aleksander Piecuch, prof. UR
dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR  
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR   
ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR 
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR  
ks. dr hab. Władysław Wlaźlak, prof. UR 
dr Karol Bajda
dr Katarzyna Czeszejko-Sochacka
dr Dorota Habrat 
dr Karol Hermanowski
dr Konrad Kędzierski 
dr Jakub Łukasiewicz
dr Paweł Majka
dr Anna Marcisz-Dynia
dr Marcin Niemczyk
dr Dorota Semków    
dr Katarzyna Szwed 
mgr Rajmund Stapiński

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Antoni Daszykowski
mgr Piotr Tadla