Rada Dyscypliny

Przewodniczący Rady

dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR

Członkowie Rady

prof. dr hab. Elżbieta Dynia
prof. dr hab. Elżbieta Feret
prof. dr hab. Elżbieta Ura
prof. dr hab. Sabina Grabowska
prof. dr hab. Radosław Grabowski
prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova
dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR
dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR
dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR
dr hab. Anna Golonka, prof. UR
dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR
dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR
dr hab. Artur Łuszczyński, prof. UR
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UR
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR   
ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR  
ks. dr hab. Władysław Wlaźlak, prof. UR
dr hab. Dorota Semków, prof. UR
dr hab. Maria Bosak-Sojka