Rada Dyscypliny

Przewodniczący Rady

dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR

Członkowie Rady

prof. dr hab. Elżbieta Dynia
prof. dr hab. Elżbieta Ura
prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka   
dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR 
dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR 
dr hab. Lidia Brodowski, prof. UR
dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR
dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR
dr hab. Anna Golonka, prof. UR
dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR
dr hab. Monika Klejnowska, prof. UR
dr hab. Anna Kościółek, prof. UR 
dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR 
dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR
dr hab. Artur Łuszczyński, prof. UR
dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR
dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UR
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. UR
dr hab. Viktoriya Serzhanova, prof. UR  
dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR   
ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR 
dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
dr hab. Roman Uliasz, prof. UR  
ks. dr hab. Władysław Wlaźlak, prof. UR