Akty prawne

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
UCHWAŁA nr 54/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim
REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/02/2021 Senatu UR z dnia 25 lutego 2021 r.)
UCHWAŁA nr 2/05/2022 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie eksternistycznym
UCHWAŁA nr 12/6/2022 Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących rozprawy doktorskiej przygotowywanej w ramach dyscypliny nauki prawne
UCHWAŁA nr 01/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 09.06.2022 r. w sprawie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonych w trybie eksternistycznym w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplinie nauki prawne
UCHWAŁA nr 02/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania szczegółowych wytycznych dotyczących rozpraw doktorskich przygotowywanych w ramach dyscypliny nauki prawne