O Instytucie

     Wydział Prawa i Administracji był jednym z dwunastu Wydziałów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego historia rozpoczyna się z chwilą powołania, Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18-go kwietnia 1969 roku, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Utworzono wówczas 3-letnie Zawodowe Studium Administracyjne, które zapoczątkowało w południowo-wschodniej części Polski stacjonarne studia uniwersyteckie w zakresie administracji. Od 1972 roku funkcjonowały już na tym kierunku 2-letnie uzupełniające studia magisterskie, natomiast stacjonarne magisterskie studia prawnicze uruchomiono w roku 1980. Przed włączeniem Wydziału Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentów kształcono na kierunku – prawo, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz kierunku – administracja w systemie niestacjonarnym.

Filia UMCS Rozporządzenie 1a.jpg [764.37 KB] Filia UMCS Rozporządzenie-1b.jpg [148.56 KB] Filia UMCS Rozporządzenie-1c.jpg [133.39 KB]
      1-go września 2001 roku Wydział Prawa uzyskał status jednego z wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki wzmocnionej kadrze naukowej możliwe stało się rozszerzenie kształcenia o nowe kierunki. Po uruchomieniu studiów I stopnia na kierunku Administracja została zmieniona nazwa Wydziału na Wydział Prawa i Administracji.

     Od 1-go października 2019 roku, po wprowadzeniu nowej struktury na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wydział Prawa i Administracji został włączony do Kolegium Nauk Społecznych i przekształcony w Instytut Nauk Prawnych.

     Obecnie Instytut kształci studentów na dwóch kierunkach studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym: prawo i administracja (studia I i II stopnia).

     Dyrektorem Instytutu jest Pani dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR. Funkcje Zastępców Dyrektora pełnią Pani dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR oraz Pan dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR. Aktualnie w skład Instytutu wchodzi 15 Zakładów Naukowych, dwie Pracownie i dwie samodzielne jednostki organizacyjne: Akademickie Centrum Doskonalenia Administracji oraz Centrum Mediacji i Rozwiązywania Sporów.

Informator Wydziału Prawa i Administracji  FOTKA.png [427.46 KB]

_DSC7922.JPG [14.77 MB]