Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego "AMICUS CURIAE"

KNPHiG - logo.jpg [36.06 KB]

Opiekun: mgr Oskar Bróż
mgr Rajmund Stapiński
[email protected]
[email protected]
Przewodniczący: Katarzyna Żmuda kz110777@stud.ur.edu.pl 
Strona: https://www.facebook.com/KN.AmicusCuriae/about/?ref=page_internal