Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

KNPMiE.jpg [54.23 KB]

Opiekun: mgr Marek Podraza mpodraza@ur.edu.pl
Przewodniczący: Aleksandra Pięta opieta@interia.pl
E-mail: koloprawamiedzynarodowegorz@gmail.com   
Strona:  https://www.facebook.com/koloprawamiedzynarodowego