Koło Naukowe Komparatystyki i Prawa Cywilnego

KNKPC.png [198.25 KB]

Opiekun:

dr Rafał Łukasiewicz

dr Wojciech Kosior  

rlukasiewicz@ur.edu.pl

wkosior@ur.edu.pl 

Przewodniczący: Karolina Bać karolinabac99@gmail.com
E-mail: kolonaukowe.kpc@gmail.com   
Strona: https://www.facebook.com/KNKomparatystykiPrawaCywilnego