Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa

KNFiTP.jpg [35.79 KB]

Opiekun:

mgr Łukasz Szymański

lszymanski@ur.edu.pl 

Przewodniczący: Paulina Maziarz paula243491@gmail.com
E-mail: kn.fitp.ur@gmail.com  
Strona: https://www.facebook.com/KNFilozofiiiTeoriiPrawa