Działalność naukowa

Współpraca naukowa Instytutu Nauk Prawnych z Wydziałem Prawa i Administracji UJ

W dniu 12 maja 2023 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona środkom zaskarżenia na przestrzeni dziejów prawa. Konferencja współorganizowana była przez Zakład Prawa Rzymskiego i Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerem strategicznym konferencji był Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, zaś patronat honorowy nad konferencją objęła Izba Komornicza w Krakowie.

wstecz