Działalność naukowa

Współpraca naukowa Instytutu Nauk Prawnych z Uniwersytetami we Lwowie

W dniu 24 marca 2023 r. odbyła się w trybie zdalnym międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Nauk Prawnych (Zakład Prawa Rzymskiego) wspólnie z Katedrą Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz Katedrą Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Konferencja poświęcona była wybitnym absolwentom wydziału prawa Uniwersytetu we Lwowie i ich wpływom na kształtowanie się współczesnych koncepcji prawnych.

wstecz