Działalność naukowa

Konferencja naukowa pt. „Praca zdalna – doświadczenia i wyzwania”

 

W dniu 5 grudnia 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Praca zdalna – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

W imieniu organizatorów uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ponadto do uczestników wydarzenia zwróciła się Pani Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zostały również odczytane listy gratulacyjne od Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pani prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas dwóch sesji konferencji wystąpili:

  1. mgr Nadia Harris, MBA (Uniwersytet Nortwestern, USA) – „Wyzwania prawne w perspektywie wdrożenia pracy zdalnej za granicą”.
  2. mgr Sylwia Osiczko-Dec (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) – „Praca zdalna – teoria i praktyka”.
  3. dr Agata Ludera-Ruszel, Hubert Dusik (Uniwersytet Rzeszowski) – „Prawo do bycia offline w pracy zdalnej – rozważania na tle projektowanej regulacji dotyczącej pracy zdalnej”.
  4. mgr Marcin Stanecki (Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej) – „Planowane zmiany w polskim porządku prawnym w zakresie pracy zdalnej”.
  5. mgr Barbara Czarnek (nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie) – „Doświadczenia i spostrzeżenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie”.
  6. mgr Michał Skóra (Uniwersytet Rzeszowski) – „Praca zdalna jako instrument wspierający zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami”.

Moderatorem podczas obrad była Pani dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR – Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych INP KNS UR.

Celem konferencji była wymiana poglądów odnośnie dotychczasowych doświadczeń oraz wyzwań jakie stoją przed ustawodawcą, w związku z wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do kodeksu pracy. Uczestnikami wydarzenia, oprócz pracowników naukowych, była liczna grupa przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego, powiatowych urzędów pracy, inspekcji pracy, pracodawców, związków zawodowych oraz studentów.

wstecz