Aktualności

Staż dla studentów w Kancelarii AXELO

Logo AXELO

Zapraszamy studentów III i IV roku na kierunku prawo stacjonarne lub niestacjonarne, osiągających wyróżniające wyniki w nauce i przejawiających zainteresowanie oraz szczególne zdolności w praktycznym wymiarze stosowania prawa, do aplikowania na odpłatne staże studenckie realizowane w Kancelarii Axelo Prawo i Podatki.

Kryteria:

  • Podanie o staż,
  • CV,
  • Udokumentowana średnia z dotychczasowego toku studiów min. 4,0, w tym ocena z przedmiotów: prawo cywilne (część ogólne i prawo rzeczowe); prawo cywilne (prawo spadkowe, prawo zobowiązań); prawo gospodarcze; prawo handlowe; prawo finansowe – co najmniej 4,0,
  • Działalność w kołach naukowych potwierdzona stosownym zaświadczeniem,
  • Ewentualne odbyte staże w kancelariach prawniczych potwierdzone stosownym dokumentem.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Grunwaldzka 13, w kopercie zaadresowanej na Prodziekana KNS dr Marcina Niemczyka, do dnia 15.04.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi studentami. O terminie zostaną Państwo powiadomieni odrębną informacją.

 

wstecz