Rada Interesariuszy

Skład Rady Inter​​esariuszy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa
Podinsp. Łukasz Gliwa, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka
Płk Michał Małyska, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Mateusz Kutrzeba, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy
Mec. Andrzej Sierżęga, Kancelaria Adwokacka "Lex Control"
Marcin Podsiadło, Prezes Zarządu ZOMM Sp. z o.o. w Mysłowicach
Prof. Philip Zimbardo, psycholog społeczny, Emeritus Professor Uniwersytetu Stanford
Bogdan Porada, Prezes Zarządu POMiUD "Security Office" Sp. z o.o.
Michał Olton, Członek Zarządu Fundacji GROM. Siła i Honor
Tomasz Nowakowski płk rez. SG
Mariusz Skotnicki, Kurator Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Robert Moskal, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ: "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Województwa Podkarpackiego
Marcin Fijołek (przedstawiciel absolwentów - politologia) 
Karolina Kumiega (przedstawiciel absolwentów - bezpieczeństwo wewnętrzne) 
Bartosz Kowal - przedsiębiorca 
Agnieszka Drzewień-Bieniek - przedsiębiorca 
Zbigniew Rusak przedsiębiorca