Rada Interesariuszy

Skład Rady Inter​​esariuszy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa
Mł. insp. Łukasz Gliwa, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Płk Michał Małyska, dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Mateusz Kutrzeba, Wicedyrektor ds. Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy
Mec. Andrzej Sierżęga, Kancelaria Adwokacka "Lex Control"
Marcin Piwnik, Starosta Sandomierski, doradca Ministra Obrony Narodowej ds.  samorządu terytorialnego
Marcin Podsiadło, Prezes Zarządu ZOMM Sp. z o.o. w Mysłowicach
Prof. Philip Zimbardo, psycholog społeczny, Emeritus Professor Uniwersytetu Stanford
Bogdan Porada, Prezes Zarządu POMiUD "Security Office" Sp. z o.o.
Michał Olton, Członek Zarządu Fundacji GROM. Siła i Honor
Tomasz Nowakowski płk rez. SG
Mariusz Skotnicki, Kurator Działu Historii Wojskowości Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Robert Moskal, Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ: "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Województwa Podkarpackiego
Marcin Fijołek (przedstawiciel absolwentów - politologia) 
Karolina Kumiega (przedstawiciel absolwentów - bezpieczeństwo wewnętrzne) 
Bartosz Kowal - przedsiębiorca 
Agnieszka Drzewień-Bieniek - przedsiębiorca 
Zbigniew Rusak przedsiębiorca 
Marek Poręba, Fundacja Oksymoron
dr Paolo Pane - radny gminy Sorrento (Włochy), członek Building Europe with Local Councillors
Yolanda Inés Zapata Henry - United Nations High Commisioner for Refugees