Zrealizowane zadania

  • W trakcie obrad III Kongresu Politologii odbywającego się w dniach 22-24 września w Krakowie członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP powołali Sekcję Administracji i polityk publicznych PTNP.

 

  • W dniach 17-18 marca 2016 r. w Iwoniczu Zdroju odbyło się pierwsze seminarium naukowe Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP pt. „Polityki publiczne -  kreowanie i wrażanie”, które zgromadziło przedstawicieli z kilkunastu ośrodków akademickich zajmujących się różnymi aspektami polityk publicznych.

 

  • W dniach 6-7 grudnia 2016 r. członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP wraz z Sekcją Badań Wyborczych PTNP zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, która zgromadziła ponad 65 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całej Polski.

 

  • W dniach 17-18 maja 2018 r. członkowie Sekcji Administracji i Polityk Publicznych zorganizowali we współpracy z pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkami Sekcji Polska Regional Studies Association konferencję naukową pt. Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium. Udział w niej wzięło ponad dwudziestu uczestników reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.

 

  • Członkowie Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii zatytułowanym „Państwo w czasach zmiany”, w ramach którego we współpracy z naukowcami z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaproponowali panel pt. „Standardowa formuła” decydowania lokalnego w odwrocie? Nowe modele procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym (18-20 września 2018 r. w Lublinie). Moderatorem tego panelu była dr Anna Kołomycew.