Archiwum wydarzeń

I blok warsztatów w projekcie „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

16 listopada 2020 r. w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” odbyły się już po raz dwudziesty warsztaty o tematyce:

  1. 1. Jak osiągnąć sukces finansowy, czyli planowanie i realizacja kariery zawodowej w kontekście uzyskania satysfakcjonujących dochodów;
  2. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji;
  3. Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju.

Tym razem pod okiem specjalistów z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego kształtowali swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności ekonomiczno-finansowe uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Wszystkich obecnych na warsztatach online motywowano do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Zachęcano uczniów do lektury przekazanych za pośrednictwem opiekunów książek oraz zapoznania się z materiałami edukacyjnymi udostępnianymi przez Narodowy Bank Polski. Tradycyjnie warsztaty zakończyły się kwalifikacyjnym etapem „Konkursu wiedzy o finansach”, w którym wyłoniono kolejnych trzech finalistów.

wstecz