Władze Instytutu

 

Dyrektor Instytutu
Ekonomii i Finansów

dr hab. inż. Ryszard Kata, prof. UR

tel. 17 872 16 04
e-mail: [email protected]

Ryszard Kata.jpg [279.50 KB]

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Lidia Kaliszczak

tel.  17 872 16 79
e-mail:  lkaliszczak@ur.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Małgorzata Wosiek

tel. 17 872 16 52
e-mail: mwosiek@ur.edu.pl

 

 

Pełnomocnicy Dyrektora Instytutu

dr Jadwiga Pawłowska-Mielech - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. finansów
dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof UR - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. współpracy z zagranicą
dr Piotr Cyrek - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. współpracy ze szkołami średnimi
dr Marta Kawa - Konsultant ds. osób niepełnosprawnych

Koordynatorzy

dr Sławomir Dybka - Koordynator do współpracy z jednostkami sektora publicznego
dr Kazimierz Cyran - Koordynator do współpracy z jednostkami sektora prywatnego

 

Komisja ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą

Dr hab. prof. UR Anna Barwińska-Małajowicz - przewodnicząca
Prof. dr hab. Adam Czudec
Dr hab. prof. Mariola Grzebyk
Dr Sławomir Dybka
Dr Paulina Filip
Dr Barbara Fura
Dr Małgorzata Wosiek

 

Zespół Programowy Kierunku Ekonomia

dr Lidia Kaliszczak - kierownik kierunku Ekonomia
dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR
dr Magdalena Cyrek
dr Kazimierz Cyran
dr Jadwiga Pawłowska-Mielech
przedstawiciel studentów: Kocyło Bartosz

Zespół Programowy Kierunku Finanse i Rachunkowość

dr Ewelina Rabiej – kierownik kierunku Finanse i Rachunkowość

dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR

dr Jolanta Wojnar

dr Krzysztof Nowak

mgr Rafał Pitera

przedstawiciel studentów: Izabela Jajko

 

Komisja ds. Promocji

Dr Tomasz Surmacz - przewodniczący
Dr Grzegorz Hajduk
Dr Dorota Jankowska
Dr Władysława Jastrzębska
Dr Ewa Kubejko-Polańska
Dr Wojciech Lichota
Dr Damian Pyrkosz
Dr Katarzyna Szara
Mgr Konrad Drozd

 

Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem

Dr hab. prof UR Bogdan Wierzbiński - przewodniczący 
Dr hab. Teresa Miś - wiceprzewodnicząca 
Dr Kazimierz Cyran
Dr Piotr Cyrek
Dr Sławomir Dybka
Dr Małgorzata Lechwar
Dr Małgorzata Wosiek

 

Komisja ds. Okresowej Oceny Pracowników

Dr hab. prof. UR Ryszard Kata - przewodniczący
Prof. dr hab. Adam Czudec
Dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski
Dr hab. prof. UR Wiesława Kuźniar
Dr hab. prof. UR Alina Szewc-Rogalska
Dr hab. prof. UR Bogusław Ślusarczyk
Dr Lidia Kaliszczak
Dr Małgorzata Wosiek

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dr hab. prof. UR Dariusz Zając - przewodniczący
Dr hab. prof. Mariola Grzebyk
Dr Renata Nesterowicz
Dr Jadwiga Pawłowska-Mielech
Dr Katarzyna Puchalska
Dr Wiesław Szopiński
Dr Jolanta Zawora
Mgr Magdalena Suraj
Mgr Kazimiera Kotula
Patryk Jurijków (przedstawiciel studentów)