Ogłoszenie o naborze

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Seminarium Doktorskie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Zasady organizacji seminariów doktorskich oraz trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępne są w zakładce Zasady organizacji seminariów doktorskich.

Wnioski o wpis na Seminarium Doktorskie zgodnie z § 4 Zasad organizacji seminariów…, należy składać w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35-601 Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2  pok. nr 2, lub przesyłać listownie na w/w adres. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 872 1604.