Rada Instytutu

Dyrektor:

 1. dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

Zastępcy Dyrektora:

 1. dr Lidia Kaliszczak
 2. dr Małgorzata Wosiek

Pracownicy naukowi:

 1. prof. dr hab. Adam Czudec
 2. prof. dr hab. Jerzy Kitowski
 3. dr hab. Barbara Fura
 4. dr hab. Anna Barwińska Małajowicz, prof. UR
 5. dr hab. Roman Chorób
 6. dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR
 7. dr hab Grzegorz Hajduk, prof UR
 8. dr hab. Artur Kraus, prof. UR
 9. dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR
 10. dr hab. Antoni Magdoń, prof. UR
 11. dr hab. Teresa Miś, prof. UR
 12. dr hab. Tomasz Potocki, prof. UR
 13. dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR
 14. dr hab. Katarzyna Szara, prof. UR
 15. dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR
 16. dr hab. Grzegorz Ślusarz, UR
 17. dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR
 18. dr hab. Dariusz Zając, prof. UR
 19. dr Magdalena Cyrek
 20. dr Piotr Cyrek
 21. dr Paulina Filip
 22. dr Anna Mazurkiewicz
 23. dr Jadwiga Pawłowska Mielech
 24. dr Ewelina Rabiej
 25. dr Tomasz Surmacz
 26. dr Wiesław Szopiński
 27. dr Jolanta Wojnar

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Konrad Drozd