Koło Naukowe Liderzy Biznesu

Obraz2.png [10.81 KB]

Zarząd Koła Naukowego Liderzy Biznesu

rok akademicki 2021/2022

Prezes Koła: Katarzyna Szpyrka
Wiceprezesi: Hubert Leśniak, Wojciech Skuza

Sekretarz: Krzysztof Pawlus

Zakres działania:

Koło Naukowe Liderzy Biznesu zrzesza studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką biznesową.  Misją koła jest „kształtowanie osobowości potrafiących ze swobodą poruszać się w świecie biznesu”.

Członkowie koła realizują swoje pomysły i ambicje naukowe w ramach różnych sekcji tematycznych:

 • Analizy Finansowej
 • Ekonomii Społecznej
 • Ekonomicznych Zastosowań Matematyki
 • Innowacji w zarządzaniu
 • Marketingu
 • Rachunkowości
 • Zarządzania Projektami

Opiekunami koła są: dr hab. Grzegorz Hajduk prof. UR oraz dr Magdalena Wiercioch

Cele i zakres działalności:

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach poszczególnych sekcji tematycznych.
 • Rozpowszechnianie i publikacja wyników prowadzonych badań naukowych.
 • Udział w prestiżowych konferencjach naukowych i konkursach.
 • Organizowanie konferencji naukowych.
 • Organizowanie seminariów i warsztatów dla studentów.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak m.in.: Narodowy Bank Polski, PZU SA czy Bank Pekao.
 • współpraca z uniwersytetami zagranicznymi zrzeszonymi w organizacji ASECU Youth
 • Realizacja projektów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.

e-mail: kontakt@knlb.pl

www: http://knlb.pl

Facebook: https://www.facebook.com/KNLiderzyBiznesu