Koło Naukowe Liderzy Biznesu

Obraz2.png [10.81 KB]

Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu

Opiekunowie Koła

- dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR

- dr Magdalena Wiercioch

Zarząd Koła

- Prezes: Izabela Wilk

- Wiceprezes: Wojciech Skuza

- Wiceprezes: Mateusz Malecki

- Sekretarz: Dawid Bieńko

Misja Koła

Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, głównie tych, którzy studiują na kierunkach: ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Realizuje projekty naukowe i zajmuje się prowadzeniem badań w obszarze nauk społecznych. Misją Koła jest kształtowanie osobowości potrafiących ze swobodą poruszać się w świecie biznesu.

Sekcje tematyczne

Członkowie Koła realizują swoje pomysły i ambicje naukowe w ramach różnych sekcji tematycznych:

- Sekcja Analizy Finansowej

- Sekcja Ekonomicznych Zastosowań Matematyki

- Sekcja Ekonomii Społecznej

- Sekcja Innowacji w Finansach i Zarządzaniu

- Sekcja Marketingu

- Sekcja Rachunkowości

- Sekcja Zarządzania Projektami

 

Zadania Koła:

- organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji związanych z tematyką ekonomiczną,

- identyfikowanie i analiza zjawisk ekonomicznych i rynkowych uwarunkowań działalności biznesowej,

- nawiązywanie kontaktów i współpraca z firmami oraz innymi organizacjami i instytucjami z otoczenia uczelni,

- nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach,

- udział w konferencjach i innych przedsięwzięciach związanych z działalnością kół naukowych.

 

Cele Koła:

- pogłębianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej,

- umożliwienie członkom Koła udziału w przedsięwzięciach naukowych i badawczych,

- rozwijanie współpracy z otoczeniem biznesowym,

- praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej,

- dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Instytutu Ekonomii i Finansów oraz całego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kontakt

- E-mail: kontakt@knlb.pl

- Strona internetowa: http://knlb.pl

- Facebook: https://www.facebook.com/KNLiderzyBiznesu

- Instagram: https://www.instagram.com/kn_liderzy_biznesu/