Koło Naukowe Ekonomistów "Interkreator"

Obraz1.jpg [11.79 KB]

Zarząd Koła Naukowego „INTERKREATOR”:

rok akademicki 2021/2022

Prezes Koła: Edyta Kościelska

Wiceprezes: Mateusz Śliwa, Aneta Gozdecka

Sekretarz: Patryk Jurijków

Kontakt: kne.interkreator@gmail.com

Opiekun Koła: dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

Misja:

Koło Naukowe Ekonomistów ”Interkreator” działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Skupia wokół siebie przedsiębiorczych i kreatywnych studentów inwestujących swój czas w ambitne projekty badawcze i przedsięwzięcia naukowe.

Studenci realizują swoje zainteresowania naukowe w czterech sekcjach tematycznych:

 • Sekcja Rynku Pracy i Kreowania Kariery Zawodowej,
 • Sekcja Polityki Gospodarczej i Ekologicznej,
 • Sekcja Współpracy Nauki z Biznesem,
 • Sekcja Ekonomii Rozwoju.

 Cele i przedmiot działalności:

 • Stwarzanie dla studentów możliwości rozwoju naukowego i nabywania doświadczenia praktycznego.
 • Prowadzenie różnego rodzaju działań naukowych w zakresie ekonomii i finansów (publikacje naukowe, projekty badawcze itp.).
 • Poszerzanie wiedzy teoretycznej o  umiejętności praktyczne dzięki współpracy z podmiotami otoczenia zewnętrznego, takimi jak Narodowy Bank Polski, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, placówki edukacyjne, podmioty środowiska lokalnego, czy Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rozwijanie wśród studentów zainteresowania ekonomią.
 • Nawiązywanie kontaktów naukowych ze społecznością studencką innych uczelni, która prowadzi działalność o podobnym charakterze.

Formy aktywności:

 • Praca w ramach projektów badawczych i dydaktycznych.
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań.
 • Rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez członków Koła poprzez ich aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych.
 • Redagowanie publikacji naukowych.
 • Organizacja konferencji naukowych, kursów,  warsztatów, spotkań ze specjalistami itp.
 • Inicjowanie przedsięwzięć zorientowanych na rozwijanie zarówno wśród studentów, jak również dzieci i młodzieży szkół średnich, zainteresowania wiedzą z zakresu ekonomii i finansów. 
 • Prowadzenie strony Koła.

 

Więcej informacji na temat działalności można znaleźć pod poniższymi linkami:

Fp koła: https://www.facebook.com/interkreator

Strona koła: https://wlaczamykreatywnosc.wixsite.com/interkreator

 

ZAPRASZAMY!

Dołącz do nas już dziś!