Monografie pracowników

 

Pitera R.

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój gospodarczy regionu

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023, ISBN 978-83-8277-124-4

Informacja na stronie: https:// wydawnictwo.ur.edu.pl/produkt/wplyw-specjalnych-stref-ekonomicznych-na-rozwoj-gospodarczy-regionu/

 

Spis treści

Miś T., Walenia A.

Samorząd rolniczy w procesie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2022

Spis treści

gosp.fin.jedn.sam.png [631.99 KB]

Kata R., Czudec A., Zając D., Zawora J.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022

Pełny tekst

Miś T., Walenia A.

Doradztwo publiczne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021

Spis treści

transformacja cyfrowa w polsce

M. Sarama, R. Chorób

Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021

Spis treści

Wstęp

Lichota Rabiej Pitera Analiza-finansowa.jpg [78.52 KB]

Lichota W., Rabiej E., Pitera R.,

Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów

Wyd. CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 9788381024617

Streszczenie

Spis treści

 

stec_okladka.png [509.35 KB]

Małgorzata Stec

Dokładność danych statystycznych w badaniach zjawisk złożonych. Wpływ na wyniki oceny zrównoważonego rozwoju województw Polski.

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

Spis treści

Wstęp

szewc_okladka.jpg [127.66 KB]

Szewc-Rogalska A. (red.)

Informacyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i gospodarki. Wyzwania i perspektywy

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020

Spis treści

okladka_fura.png [518.67 KB]

Fura B.

Wpływ inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce,

Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania, nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020.

Spis treści

Streszczenie

okladka_kata_nowak.jpg [73.69 KB]

Kata R., Nowak K., Leszczyńska M., Kowal A., Sebastianka B.

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych – wybrane zagadnienia,

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021

Spis treści

Streszczenie

Pełny tekst

okladka_malajowicz_zeglen_kaliszczak.jpg [125.66 KB]

Barwińska-Małajowicz A., Żegleń P., Kaliszczak L.

Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych - aspekty teoretyczne i praktyczne,

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020.

Spis treści

 

Strzeszczenie

grzebyk_stec_okladka.jpg [100.15 KB]

Grzebyk M., Sołtysiak M., Stec M., Zając D.

Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki finansowej samorządu lokalnego (przykład województwa podkarpackiego)

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020

Streszczenie

 

Spis treści

depopulacja.jpg [28.88 KB]

Hrynkiewicz J,. Ślusarz G.

Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2020

Pełny tekst

Lichota polskie specjalne.jpg [55.67 KB]

Lichota W.

Polskie specjalne strefy ekonomiczne – Efekty finansowe

Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2019, ISBN  978-83-64557-43-9
 

Streszczenie

Pełny tekst

Potencjał turystyczny okładka.jpg [232.72 KB]

Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Gierczak-Korzeniowska B., Uchman J., Żegleń P.

Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014–2018 – ujęcie regionalne

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2019

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Grzebyk-Miś-Stec-Zając_okładka.jpg [176.29 KB]

Grzebyk M, Miś T., Stec M., Zając D.

Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019

Streszczenie

 

Spis treści

Szara K,. Kapitał.jpg [1.83 MB]

Szara, K.

Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie

CeDeWu, Warszawa 2019

Streszczenie

 

 

okładka wydatki.png [330.25 KB]

Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Kata R.

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo–wschodniej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2018

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Mechanizmy kontroli instrumentow.jpg [158.47 KB]

Walenia A.

Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Difin, Warszawa 2018

Streszczenie

 

Pełny tekst

Local Goverment.jpg [145.36 KB]

Pierścieniak A., Grzebyk M., Mizla M.

Local Government Management: A view from Institutional Economics

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Streszczenie

 

Spis treści

-potocki-determinanty (1).jpg [83.63 KB]

Potocki T.

Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Zawora Metody.jpg [973.46 KB]

Łukomska-Szarek J., Zawora J., Kawecki M.

Metody analityczne w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Częstochowa 2018

Streszczenie

 

 

zachowania_przedsiebiorcze.jpg [124.88 KB]

Kaliszczak L., Sieradzka K.

Zachowania przedsiębiorcze - współczesne wyzwania

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom-Rzeszów 2018

Streszczenie

Okładka zrwo rozw.png [240.19 KB]

Czudec A., Miś T., Zając D.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2018

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Uwarunkowania rozwoju.jpg [73.92 KB]

Chorób R.

Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Streszczenie

 

 

Spis treści

Zawora Działalność.jpg [2.60 MB]

Zawora J., Kogut-Jaworska M., Jachowicz A.

Działalność inwestycyjna gmin w Polsce

Wydawnictwo : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2017

Streszczenie

 

 

 

okładka jakosc zycia.jpg [95.55 KB]

Cierpiał-Wolan M., Czudec A., Ślusarz G., Błachut B.

Jakość życia w województwie podkarpackim w latach 2004-2015

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2017

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Efekty polity rolnej.PNG [1.10 MB]

Czudec A., Kata R., Miś T.

Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomie regionalnym

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

potencjał instytucjonalny a rozwój lokalny.jpg [252.37 KB]

Grzebyk M.

Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Streszczenie

 

 

Spis treści

Szara K Uwarunkowania.jpg [1.84 MB]

Szara, K.

Uwarunkowania i możliwości aktywizacji kapitału kreatywnego jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa podkarpackiego.

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Streszczenie

 

 

 

Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju.jpg [194.33 KB]

Stec M.

Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Studium przypadku - województwo podkarpackie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

Streszczenie

 

 

 

Zarzadzanie energia.jpg [112.27 KB]

Tokarčík A., Rovňák M., Lechwar M., Wisz G.

Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje

 

Streszczenie

 

 

Spis treści

efektywność.jpg [184.55 KB]

Czerewko G., Janyszyn J., Piniaha N.

Efektywność wykorzystania potencjału zasobowego przedsiębiorstw rolniczych

Liga-Pres, Lwów 2016

Streszczenie

 

 

Spis treści

Okładka 02.jpg [1.32 MB]

Jastrzębska W., Cyrek M., Kata R., Wosiek M.

Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami

CeDeWu, Warszawa 2016

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Kreowanie jakości.jpg [1.00 MB]

Cyrek P., Grzybek M., Makarski S.

Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

determinants.jpg [113.70 KB]

Chorób R.

Determinants of development of innovative integration links between agriculture and food industry. Selected issues

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Kapitał intelektualny.PNG [612.44 KB]

Niemczyk L.

Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Okładka 01.jpg [1.45 MB]

Kata R., Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska W.

Strefa euro – między sceptycyzmem a realizmem

CeDeWu, Warszawa 2015

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Potencjał organizacji.jpg [233.83 KB]

Pierścieniak A.

Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej – ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Modelowe i prakyyczne.jpg [84.77 KB]

Jankowska D., Lechwar M.

Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

Okładka start zawodowy.jpg [179.52 KB]

Barwińska-Małajowicz A.

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013

Streszczenie

 

 

 

aktywnosc marketingowa.jpg [53.56 KB]

Kuźniar W.

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013

Streszczenie

 

 

Pełny tekst

rachunek kosztów.jpg [62.39 KB]

Rabiej E.

Rachunek kosztów leczenia w aspekcie wyceny świadczeń zdrowotnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013

Streszczenie

 

 

Pełny tekst