Archiwum konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”

W dniu 23.11.2017 na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”. Konferencja została zorganizowana przez KOŁO NAUKOWE EKONOMISTÓW INTERKREATOR  działające przy Katedrze Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW HISTORII z Wydziału Historyczno-Filologicznego. 

Nieprzypadkowy był fakt, iż swoje siły przy jej organizacji połączyli studenci ekonomii i historii. Całe wydarzenie było świetną okazją do zauważenia tego jak bardzo chcąc patrzeć w przód i rozumieć pewne ekonomiczne aspekty funkcjonowania rzeczywistości czy też problematykę lokalnego rynku pracy, trzeba też oglądać się za siebie i sięgać do historii. Z drugiej też strony to historycy dzięki temu wydarzeniu mogli bliżej przyjrzeć się ówczesnym procesom decyzyjnym z zakresu działań ekonomicznych i ich wpływowi na bieg historii. Jak się okazuje z pozoru niezwiązane ze sobą kierunki, mają ze sobą wiele wspólnego, a współpraca interdyscyplinarna niesie za sobą wiele korzyści dla obu stron.

Radzie Programowej Konferencji przewodniczyli: prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz (przewodnicząca) Opiekun Koła Naukowego Ekonomistów „Interkreator”, prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk (wice przewodniczący),  prof. UR dr hab. Edyta Czop (wice przewodnicząca) oraz wielu innych znamienitych specjalistów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:  Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Rzeszów, TVS Sędziszów Małopolski, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via oraz Radio Feniks.

Wydarzenie zgromadziło nie tylko pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,  ale także reprezentantów ośrodków przemysłowych regionu Podkarpacia oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.  W konferencji, oprócz studentów z kół naukowych, brali czynny udział prelegenci z kadry naukowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także przedstawiciele Huty Stalowa Wola S.A., PZL Sędziszów S.A., Gumat Róg, Pawlikowski Sp. J. Gumat, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Doliny Lotniczej, a także Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia gości honorowych, w gronie których znaleźli się Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prodziekan Wydziału Ekonomii prof. UR dr hab. Wiesława Kuźniar, Wojewoda Podkarpacki Piotr Plich, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Witold Darłak oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.

W pierwszej części konferencji zebrani mieli okazję usłyszeć prelekcje dotyczące podkarpackich ośrodków przemysłowych będących spadkobiercami projektów realizowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. Huty Stalowa Wola S.A., PZL Sędziszów S.A. oraz Gumat Róg, Pawlikowski Sp. J. oraz prelekcję dotyczącą Doliny Lotniczej. Poruszony został także temat Rzeszowa jako miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W drugiej części konferencji zostały przedstawione prezentacje dotyczące wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz rzeszowskich początków COP-u w reporterskim fleszu Melchiora Wańkowicza i Jerzego Ostrowskiego. Następnie głos zabrali członkowie Koła Naukowego Ekonomistów „Interkreator” oraz Koła Naukowego Studentów i Doktorantów Historii. Studenci przedstawili w swoich wystąpieniach rozważania oscylujące wokół polityki kadrowej i szkoleniowej ośrodków przemysłowych oraz jej wpływu na lokalny rynek pracy. Referaty dotyczyły także zagadnień rozwoju zawodowego jednostki i zarządzania pracownikami na przykładach konkretnych przedsiębiorstw. Obrady wieńczyły przemówienia podsumowujące wygłoszone przez przewodniczących obu Kół Naukowych współorganizujących konferencję: Mateusza Śliwy oraz Krystiana Propoli.

Konferencja, miała na celu przedstawienie refleksji ekonomistów i historyków nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku w kontekście ich implikacji dla regionalnego i lokalnego rynku pracy. Przyczyniła się też do uczczenia 80-tej rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, a podjęte rozważania zainspirowały uczestników konferencji nie tylko do indywidualnego zgłębiania historii funkcjonowania COP-u, ale również mogą stanowić istotny przyczynek do poszukiwania rozwiązań współczesnych problemów rozwojowych.  Analizując pewne rozwiązania z perspektywy czasu, okazać się może, że warto wrócić do pewnych pomysłów i metod działania oraz spróbować je zaadaptować do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. W swoich wywiadach udzielonych mediom na te zagadnienia zwrócili uwagę: prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR dr hab. Edyta Czop, prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk, dr Jacek Magdoń oraz Grzegorz Tomasik – Dyrektor ds. Produkcji PZL Sędziszów.

wstecz