RekrutacjaRekrutacja


Osoba do kontaktu: mgr Grażyna Bojda
tel: 17 872 1330
e-mail: ops_specjalizacja@ur.edu.pl

Link do rekrutacji na Kurs szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej: https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/kursy/kurs-szkolenie-specjalizacyjne-z-zakresu-organizacji-pomocy-spolecznej

Aktualnie trwa rekrutacja na nową XVI edycję