Opis Kursu - Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

 

 

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 - par.2 p 1-12).

 

Lp. Program Kursu
1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
2.1 Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
2.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
2.3 Kadra menedżerska w pomocy społecznej
2.4 Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
2.5 Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
2.6 Kontrola zarządcza
2.7 System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
3. Elementy etyki
4. Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
6. Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
6.1  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
6.2 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
6.3 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
6.4 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
6.5 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations
9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
12. Wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

 


Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

 

  Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

   

   Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.