Obsługa Kursu

 


Kierownik Kursu


dr Małgorzata Bozacka


 

Obsługa administracyjna


mgr Grażyna Bojda