Działalność wydawnicza

W ramach studiów podyplomowych organizacja pomocy społecznej prowadzona jest również praca edytorska. W latach 2001 – 2010 przygotowanych zostało 5 publikacji (wydawnictwa zbiorowe), składających się z tekstów stanowiących fragmenty (bądź nowe opracowania) najlepszych prac końcowych słuchaczy tych studiów. W 2010 roku ukazała się książka Współczesna pomoc społeczna na poziomie lokalnym – od opiekuńczości do aktywizacji, piąta z serii wydawniczej. Ks. dr hab. prof. Witold Jedynak napisał, że wartość tej książki polega na wyeksponowaniu zweryfikowanych przez życie działań, zmierzających do uaktywnienia osób wykluczonych społecznie. Redaktorem wszystkich publikacji jest kierownik studiów podyplomowych dr Renata Wielgos – Struck, zaś opracowania redakcyjnego dokonał inż. Ludwik Borowiec.

 

Wszystkie publikacje są dostępne w Czytelni i Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Sokoła 13).


  1. Pomoc społeczna i jej adresaci, przegląd wybranych strategii pomocowych.
  2. Pomoc społeczna w skali lokalnej doświadczenia i efekty działania wybranych placówek.
  3. Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych przemiany, bariery i perspektywy.
  4. Poszukiwania skutecznych form pomocy, doświadczenia pracowników pomocy społecznej.
  5. Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym.
  6. Współczesna pomoc społeczna na poziomie lokalnym, od opiekuńczości do aktywizacji.