Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 34

 
E-mail: atuziak@tlen.pl  
Gabinet (nr pokoju): 320  
Dyżur (dzień i godziny):

środa 10.00-11.30

 
Zainteresowania naukowe:

- Społeczności lokalne i regionalne w perspektywie procesów  transformacyjnych  w wymiarze społeczno-kulturowym i ekonomicznym,

- Rozwój regionalny w kontekście działań i postaw innowacyjnych społeczności regionalnej,

- Innowacyjność regionalna,

- Innowacje społeczne,

- Marginalizacja i peryferyjność regionalna   

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)