Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 34

E-mail: atuziak@tlen.pl
Gabinet (nr pokoju): 320
Dyżur (dzień i godziny):

wtorek 12.00-13.30

Zainteresowania naukowe:

- Społeczności lokalne i regionalne w perspektywie procesów  transformacyjnych  w wymiarze społeczno-kulturowym i ekonomicznym,

- Rozwój regionalny w kontekście działań i postaw innowacyjnych społeczności regionalnej,

- Innowacyjność regionalna,

- Innowacje społeczne,

- Marginalizacja i peryferyjność regionalna   

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)