Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

Dr hab. Arkadiusz Tuziak, prof. UR

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 34

 
E-mail: atuziak@tlen.pl  
Gabinet (nr pokoju): 320  
Dyżur (dzień i godziny): środa: 11.00 - 12.30  
Zainteresowania naukowe:

- Społeczności lokalne i regionalne w perspektywie procesów  transformacyjnych  w wymiarze społeczno-kulturowym i ekonomicznym,

- Rozwój regionalny w kontekście działań i postaw innowacyjnych społeczności regionalnej,

- Innowacyjność regionalna,

- Innowacje społeczne,

- Marginalizacja i peryferyjność regionalna   

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)