Dr Dominik Porczyński

dr Dominik Porczyński

Dr Dominik Porczyński

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 45

E-mail: dporczynski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 339
Dyżur (dzień i godziny): środa, 8:45-9:30; 17:00-17:45
Zainteresowania naukowe:

- Uobecnianie przeszłości (past presencing)

- Tradycja

- Dziedzictwo kulturowe

- Pamięć zbiorowa

- Museum studies

- Zagadnienia tożsamości lokalnej

- Fan studies

- Socjologia sztuki

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)