Dr Marek Motyka

dr Marek Motyka

Dr Marek Motyka

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 31

E-mail: mmotyka@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 322
Dyżur (dzień i godziny): wtorek, 9.15-10.45
Zainteresowania naukowe:

- Socjologia problemów społecznych

- Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ryzykownych

- Dewiacje i patologie

- Profilaktyka uzależnień i redukcja szkód

- Młodzież w kryzysie bezdomności

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)