Dr Marek Motyka

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr Marek Motyka

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 31

 
E-mail: mmotyka@ur.edu.pl  
Gabinet (nr pokoju): 322  
Dyżur (dzień i godziny):

wtorek 11.15-12.45

 
Zainteresowania naukowe:

- Socjologia problemów społecznych

- Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań ryzykownych

- Dewiacje i patologie

- Profilaktyka uzależnień i redukcja szkód

- Młodzież w kryzysie bezdomności

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)