Dr Magdalena Pokrzywa

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr Magdalena Pokrzywa

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 43

E-mail: mpokrzywa@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 316
Dyżur (dzień i godziny): środa, 12:30-13:15; 18:15-19:00
Zainteresowania naukowe:

- Nierówności społeczne, wielowymiarowe wykluczenie społeczne

- Sytuacja kobiet i mężczyzn w różnych wymiarach życia
społecznego

- Socjologia problemów społecznych oraz socjologia rodziny

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)