Dr Krzysztof Jamroży

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr Krzysztof Jamroży

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 52

 
E-mail: kjamrozy@ur.edu.pl  
Gabinet (nr pokoju): 314  
Dyżur (dzień i godziny):

poniedziałek 8.00-9.30

 
Zainteresowania naukowe:

- Organizacje trzeciego sektora ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego,

- Diagnoza w pracy socjalnej,

- Metody pracy socjalnej,

- Praca socjalna z rodzinami wieloproblemowymi

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)