Dr Krzysztof Jamroży

dr Krzysztof Jamroży

Dr Krzysztof Jamroży

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 52

E-mail: kjamrozy@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 314
Dyżur (dzień i godziny): poniedziałek, 10:00-11:30
Zainteresowania naukowe:

- Organizacje trzeciego sektora ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku publicznego,

- Diagnoza w pracy socjalnej,

- Metody pracy socjalnej,

- Praca socjalna z rodzinami wieloproblemowymi

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)