Dr Anna Witkowska Paleń

Urz logo.jpg [523.78 KB]

Dr Anna Witkowska Paleń

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 29

 
E-mail: awitkowska@ur.edu.pl  
Gabinet (nr pokoju): 324  
Dyżur (dzień i godziny):

poniedziałek 11.30-13.00

 
Zainteresowania naukowe:

- Socjologia dewiacji i patologii społecznych,

- Praca socjalna,

-Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)