Dr Anna Witkowska Paleń

dr Anna Witkowska-Paleń

Dr Anna Witkowska Paleń

Kontakt (telefon kontaktowy):

(17) 872 13 29

E-mail: awitkowska@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 324
Dyżur (dzień i godziny): poniedziałek, 11:30-13:00
Zainteresowania naukowe:

- Socjologia dewiacji i patologii społecznych,

- Praca socjalna,

-Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)