Zakład Pracy Socjalnej

 

dr Dorota Rynkowska - Kierownik Zakładu
ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR Dyrektor Instytutu
dr Marek Motyka - Zastępca Dyrektora Instytutu
dr Anna Witkowska Paleń - Zastępca Dyrektora Instytutu
dr Magdalena Pokrzywa
dr Sylwia Stecko
dr Krzysztof Jamroży