Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR 

KrystynaLeśniakMoczuk.JPG [6.15 MB]

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Kontakt (telefon kontaktowy):

605 144 996

E-mail: klesniak@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 335A
Dyżur (dzień i godziny): środa 12.45 - 14.15
Zainteresowania naukowe:

-  procesy przemian społeczno-ekonomicznych w wiejskich społecznościach lokalnych w wymiarze lokalnego rynku pracy w okresie transformacji systemowej;

- wpływ zmian w systemie komunikacji społecznej na więzi społeczne w społeczeństwie informacyjnym;

- polityka społeczna wobec ludzi starszych;

- ruchy społeczne w społeczeństwie obywatelskim w kontekście tradycyjnych i nowych podmiotów ekonomii społecznej.

Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)