Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR 

KrystynaLeśniakMoczuk.JPG [6.15 MB]

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

 
Kontakt (telefon kontaktowy):

605 144 996

 
E-mail: klesniak@ur.edu.pl  
Gabinet (nr pokoju): 335A  
Dyżur (dzień i godziny):

wtorek 17.00-18.00

 
Zainteresowania naukowe:

-  procesy przemian społeczno-ekonomicznych w wiejskich społecznościach lokalnych w wymiarze lokalnego rynku pracy w okresie transformacji systemowej;

- wpływ zmian w systemie komunikacji społecznej na więzi społeczne w społeczeństwie informacyjnym;

- polityka społeczna wobec ludzi starszych;

- ruchy społeczne w społeczeństwie obywatelskim w kontekście tradycyjnych i nowych podmiotów ekonomii społecznej.

 
Publikacje (Informacje na stronie):

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BAZA EXPERTUS)