Rada Instytutu

   Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych.


Skład Rady Instytutu Nauk Socjologicznych UR

 1. ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak
 2. prof. dr hab. Sergij Trojan
 3. prof. dr hab. Jolanta Szempruch
 4. dr hab. prof. UR Beata Szluz
 5. dr hab. prof. UR Maciej Gitling
 6. dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk
 7. dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak
 8. dr hab. prof. UR Krzysztof Malicki
 9. dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
 10. dr Hubert Kotarski
 11. dr Marek Motyka
 12. dr Anna Witkowska-Paleń
 13. dr Krzysztof Piróg
 14. dr Dorota Rynkowska

 

Terminarz posiedzeń Rady Instytutu Nauk Socjologicznych i Rady Naukowej Dyscypliny UR w roku akademickim 2023/2024

 

Semestr zimowy

 • 12 października 2023 r.
 • 9 listopada 2023 r.
 • 30 listopada 2023 r.
 • 11 stycznia 2024 r.

 

Semestr letni

 • 8 lutego 2024 r.
 • 29 lutego 2024 r.
 • 11 kwietnia 2024 r.
 • 9 maja 2024 r.
 • 13 czerwca 2024 r.