Rada Instytutu

   Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych, przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele doktorantów oraz przedstawiciele studentów.  


Skład Rady Instytutu Nauk Socjologicznych UR

 1. ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak
 2. prof. dr hab. Sergij Trojan
 3. prof. dr hab. Jolanta Szempruch
 4. dr hab. prof. UR Beata Szluz
 5. dr hab. prof. UR Maciej Gitling
 6. dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk
 7. dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak
 8. dr hab. prof. UR Krzysztof Malicki
 9. dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
 10. dr Hubert Kotarski
 11. dr Marek Motyka
 12. dr Anna Witkowska-Paleń
 13. dr Krzysztof Piróg
 14. dr Dorota Rynkowska

 

Terminarz posiedzeń Rady Instytutu Nauk Socjologicznych i Rady Naukowej Dyscypliny UR w roku akademickim 2022/2023 

 • 6 październik 2022r.
 • 3 listopad 2022 r. 
 • 24 listopad 2022 r. 
 • 5 styczeń 2023 r. 
 • 2 luty 2023 r.  
 • 2 marzec 2023 r.  
 • 13 kwietnia 2023 r.  
 • 4 maj 2023 r.  
 • 15 czerwiec 2022 r.