Komitet Organizacyjnydr Krzysztof Jamroży – sekretarz

e-mail: kjamrozy@ur.edu.pl

dr Dorota Rynkowska

dr Marek Motyka

dr Magdalena Pokrzywa

dr Sylwia Stecko

dr Jan Gałkowski

dr Anna Witkowska-Paleń

mgr Aneta Haligowska