Informacje Organizacyjne



Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
Społeczne i Etyczne Wymiary Przemian – 8. Edycja

 

Termin konferencji: 08.12.2022

Miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Socjologicznych, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja za pośrednictwem karty zgłoszeniowej oraz dokonanie opłaty konferencyjnej.

Uwaga: w formularzu zgłoszeniowym proszę podać dokładne dane na kogo ma być wystawiona faktura.

Termin przesłania karty zgłoszeniowej: 30.10.2022. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą rozsyłane drogą mailowa do 03.11.2022.

Koszt konferencji wynosi 200 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie i poczęstunek. Opłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 14.11.2022, otrzymawszy wcześniej potwierdzenie przyjęcia propozycji wystąpienia.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zgłoszenia artykułów do publikacji w kwartalniku naukowym EDUKACJA (40 pkt. w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN) oraz Rzeszowskich Studiach Socjologicznych. Warunkiem publikacji jest dostosowanie się do wymogów redakcji i przejście procesu recenzyjnego.

Koszty dojazdu i noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.