Rada Naukowa

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR- przewodnicząca

Dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP

Prof. Kaja Kazimierska, UŁ

Prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska, UW

Ks. prof. Janusz Mariański, KUL

Prof. Andrzej Szpociński, PAN

Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH

Dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW

Dr hab. Ewa Stachowska, prof. UW

Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UKEN

Dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL

Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Dr hab. Mirosław Grewiński, prof. UK

Dr hab. Norbert Pikuła, prof. UKEN

Dr Rafał Boguszewski, SGGW

Dr Wojciech Klimski, UKSW