O konferencji

Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej

i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw

11-12 czerwca 2024 r.

 

 

Zakład Polityki Społecznej Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na doroczną konferencję Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na temat: „Tożsamość religijna i duchowa w pamięci zbiorowej i w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2024 roku w Instytucie Nauk Socjologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współorganizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej; Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej; Fundacja „Jesteś Cudem”.

 

Konferencja poświęcona będzie refleksji nad tożsamością religijną i duchową w pamięci zbiorowej i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw. Ramy debaty wyznaczać będą cztery obszary tematyczne: 1) ogólna refleksja o relacjach tożsamościowo-pamięciowych, 2) pamięć w edukacji i dydaktyce, 3) działalność dobroczynna w polityce społecznej inspirowana tradycją i pamięcią oraz 4) wzorce świętości i kontynuacja charyzmatów. Proponowane w ramach obszarów zagadnienia dają możliwość bardziej wnikliwej analizy, którą można będzie przedstawić zarówno w formie luźnej teoretycznej refleksji, jak i prezentacji wyników prowadzonych badań czy ukazaniu tzw. „dobrych praktyk”.

 

Zakładamy interdyscyplinarny charakter konferencji. Zapraszamy zarówno socjologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (historyków, religioznawców, pedagogów, filozofów, teologów, psychologów, polityków społecznych itd.), którzy interesują się tożsamością religijną i pamięcią zbiorową. Mile widziani są także praktycy tj. przedstawiciele sektora samorządowego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych którzy podejmują działania na kanwie wyżej zakreślonych obszarów.

 

Obszary i zagadnienia do dyskusji

I – Ogólne refleksje o relacjach tożsamościowo-pamięciowych

 1. Religia i duchowość – kondycja i przemiany
 2. Wpływ religijności i duchowości na deklarowane tożsamości
 3. Praktyki religijne i duchowe a zbiorowe pamiętanie
 4. Wspólnoty pamięci w kontekście doświadczeń religijnych i duchowych
 5. Postacie i wydarzenia z historii wielkich religii a kanony pamięci
 6. Religia a polityki historyczne i polityki pamięci
 7. Tożsamości religijne a konflikty pamięci
 8. Obrzędy religijne a rytuały pamięci

II – Pamięć w edukacji i dydaktyce

 1. Miejsca kultu religijnego – miejsca pamięci, i ich rola w kształtowaniu postaw społecznych
 2. Inspiracje płynące z wartości uosabianych przez postaci historyczne reprezentujące wielkie religie
 3. Wielkie postaci z historii polskiego Kościoła jako źródła wzorców i autorytetów

III – Działalność dobroczynna w polityce społecznej inspirowana tradycją i pamięcią

 

 1. Agape, filantropia, miłosierdzie – źródła działań pomocowych, inicjatywy i spuścizna
 2. Podmioty wyznaniowe w trzecim sektorze
 3. Działalność  społeczna zgromadzeń zakonnych  realizujących charyzmat świętych i błogosławionych
 4. Doktryna katolickiej nauki społecznej i jej rola w kształtowaniu polityki społecznej
 5. Aktualna działalność III sektora inspirowana wzorcami świętych
 6. Nędzarze i filantropii – prototypy działań i współczesne inspiracje
 7. Fundacje i stowarzyszenia czerpiące ze źródeł  religii
 8. Działalność Caritas - fenomen trwania i odpowiedź na współczesne wyzwania

IV – Wzorce świętości i kontynuacja charyzmatów

 1. Związki polskich świętych i błogosławionych z miejscami pamięci narodowej i kultu religijnego
 2. Świętość jako element życia codziennego oraz punkt odniesienia wyrażający się w konkretnych aktywnościach na rzecz dobra wspólnego
 3. Święci na miarę naszych czasów - sposoby współczesnego definiowania i postrzegania  świętości
 4. 80 –ta rocznica zamordowania Rodziny Ulmów – pamięć przeszłości i wskazówki dla przyszłych pokoleń