Komitet Organizacyjny

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR

Dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR

Dr Sławomir Wilk, UR (sekretarz)

Dr Małgorzata Bozacka, UR

Mgr Julia Wydrzyńska

Mgr Sebastian Moskalski