O konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNE I ETYCZNE WYMIARY PRZEMIAN – 9. edycja

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 22.05.2024

 

Rada Naukowa oraz Komitet Organizacyjny serdecznie zapraszają do uczestnictwa w 9. edycji międzynarodowej konferencji naukowej, której problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z procesami zmiany we wszelkich aktywnościach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne.
Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy: socjologów, kulturoznawców, politologów, pedagogów, pracowników socjalnych, historyków oraz wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką zmian. Celem konferencji jest ukazanie przemian etycznych oraz społecznych, które zachodzą w perspektywie obszarów z zakresu edukacji, polityki społecznej, komunikacji interpersonalnej oraz przemian współczesnego społeczeństwa polskiego.