Komitet organizacyjny

  • dr Dorota Rynkowska,
  • dr Magdalena Pokrzywa,
  • dr Marek Motyka,
  • dr Krzysztof Jamroży,
  • dr Sylwia Stecko,
  • dr Anna Witkowska-Paleń,
  • mgr Aneta Haligowska
 
Sekretarz konferencji: dr Krzysztof Jamroży ([email protected])