Informacje organizacyjne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNE I ETYCZNE WYMIARY PRZEMIAN – 9. edycja

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 22.05.2024

 

Terminy:
Termin przesłania karty zgłoszeniowej – do 15.04.2024

Informacja o przyjęciu propozycji referatu -  do 18.04.2024
Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 09.05.2024

Termin przesłania artykułu – do 30.06.2024

 

Koszt uczestnictwa – 200 pln

Numer konta bankowego do wpłat – 47 1240 6960 1562 0000 0240 0169

Dane odbiorcy – Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów

Tytuł przelewu – Społeczne i etyczne wymiary przemian 9, imię i nazwisko uczestnika

 

Opłata konferencyjna obejmuje:
- uczestnictwo w konferencji (nie uwzględniono kosztów noclegu)
- certyfikat oraz materiały konferencyjne


Języki konferencyjne: polski i angielski


Miejsce obrad: Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski

Forma obrad: hybrydowa (obrady stacjonarne oraz on-line)


Forma upublicznienia:

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zgłoszenia artykułów do publikacji w  Rzeszowskich Studiach Socjologicznych. Warunkiem publikacji jest dostosowanie się do wymogów redakcji i przejście procesu recenzyjnego.

Pozostałe informacje:

Program konferencji zostanie przesłany uczestnikom najpóźniej do dnia 16.05.2024. Na opracowania naukowe będące efektem wystąpienia oraz dyskusji podczas konferencji Komitet Organizacyjny będzie oczekiwał do dnia 30.06.2024.