Program

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

“Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości”

26-27 września,2022 Rzeszów

 

 

26 września 2022 (PONIEDZIAŁEK)

8.00-9.00 – rejestracja uczestników – Uniwersytet Rzeszowski, hall przed Dużą Aulą, parter, Budynek A1, ul. Rejtana 16c.

9.00-10.00 – rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników - prof. dr hab. Jolanta Szempruch, 
           wystąpienia zaproszonych Gości – Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego

10.00-10:30 – koncert Orkiestry Szałamaistek i Mażoretek INCANTO

10.30-12.00 – I sesja plenarna - Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.00-12.30 – przerwa kawowa – hall przed Dużą Aulą, parter, Budynek A1

12.30-14.30 – II sesja plenarna - Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego

14.30-14.45 – dyskusja i podsumowanie sesji plenarnych

14.45-15.45 – lunch – Atrium Zachodnie, Budynek AO

15.45-17.45 – obrady w sekcjach

 • Sekcja 1 – s. 327
 • Sekcja 2 – s. 226
 • Sekcja 3 – Duża Aula
 • Sekcja 4 – Mała Aula
 • Sekcja 5 – s. 302
 • Sekcja 6 – s. 340

17.45-18.00 – przerwa kawowa – hall przed Dużą Aulą, parter, Budynek A1

18.00-19.00 – koncert – Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16c

20.00 – uroczysta kolacja – Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

 

27 września 2022(WTOREK)

9.00-11.00 – III sesja plenarna – Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego

11.00-11.30 – przerwa kawowa – hall przed Dużą Aulą, parter, Budynek A1

11.30-13.30 – obrady w sekcjach

 • Sekcja 1 – s. 327
 • Sekcja 2 – s. 226
 • Sekcja 3 – Duża Aula
 • Sekcja 4 – Mała Aula
 • Sekcja 5 – s. 302
 • Sekcja 6 – s. 340

13.30-14.30 –  lunch – Atrium Zachodnie, Budynek AO

14.30-16.30 – obrady w sekcjach 

 • Sekcja 1 – s. 327
 • Sekcja 2 – s. 226
 • Sekcja 3 – Duża Aula
 • Sekcja 4 – Mała Aula
 • Sekcja 5 – s. 302
 • Sekcja 6 – s. 340

16.30 – zakończenie konferencji – Duża Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego