Partnerzy konferencji - instytucje i czasopisma

Partner Konferencji:

Województwo Podkarpackie

Instytucja partnerska Konferencji:

Euroregion Karpacki - Rada Naukowa
Wojewódzki Dom Kultury

 

Czasopisma partnerskie Konferencji:

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zgłoszenia artykułów do publikacji w ww. punktowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów do publikacji w pracy zbiorowej wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej. Warunkiem publikacji jest dostosowanie się do wymogów redakcji i przejście procesu recenzyjnego.