O konferencji

Instytut Nauk Socjologicznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zaprasza do udziału w

 IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości

 

Konferencja została objęta patronatami naukowymi:

Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

oraz patronatami

JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka

Prorektora ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR

oraz

Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart

Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka 

Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego  

Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch 

 

 

Konferencja odbędzie się w terminie 26-27 września 2022 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim przy al. Rejtana 16C.

Przedmiotem konferencji jest analiza wyzwań i zadań pojawiających się przed jednostką w przestrzeni społecznej, kulturowej i cywilizacyjnej – obecnie oraz w przyszłości. W tym kontekście niezwykle ważnym zadaniem dla środowiska naukowego staje się identyfikacja niezbędnych kierunków przemian i rozwoju edukacji jako podstawy opracowania propozycji rozwiązań strategicznych kierowanych pod jej adresem. Nowe rozwiązania edukacyjne stanowiące odpowiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji i kultury oraz życia jednostki powinny służyć przygotowaniu człowieka do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się świecie, rozumienia dokonujących się przemian i ich krytycznej oceny, odnajdywania własnego miejsca w świecie oraz odpowiedzialnego i kreatywnego działania.

Problematyka obrad skoncentrowana będzie wokół następujących
obszarów tematycznych:

  1. Przemiany społeczno-kulturowe i cywilizacyjne a kierunki rozwoju edukacji.
  2. Globalne zagrożenia życia, cywilizacji i kultury.
  3. Dzieci, młodzież i dorośli w przestrzeni społecznej i edukacyjnej.
  4. Szkolnictwo wyższe w procesie przemian społecznych.
  5. Edukacyjne przestrzenie współpracy i relacji społecznych.
  6. Wychowanie, socjalizacja i resocjalizacja na tle zmieniających się potrzeb społecznych.
  7. Rynek pracy a edukacja.
  8. Nierówności społeczne i edukacja antydyskryminacyjna.
  9. Edukacja międzykulturowa i współpraca transgraniczna.
  10. Edukacja w czasach pandemii, katastrof i klęsk żywiołowych.

Organizatorzy pozostają otwarci również na inne tematy z zakresu problematyki konferencji.