Komitet Naukowy

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski - przewodnicząca
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca
przewodniczącego Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Smadar Donitsa-Schmidt, Kibbutzim College of Education, Izrael

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

w Warszawie

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Krystyna Nowak-Fabrykowski, Central Michigan University, USA

Prof. dr hab. Nella Nyczkało, National Akademy of Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Christian Rudloff, Pãdagogische Hochschule, Wiedeń, Austria

Prof. dr hab. Mariana Sokol, Ternopil National Pedagogical University, Tarnopol, Ukraina

Prof. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Nuri Tinaz, Marmara University, Stambuł, Turcja

Prof. dr hab. Anatol Wychruszcz, Ternopil State Medical University, Tarnopol, Ukraina

Prof. dr hab. Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Beata Cieśleńska, prof. Maz. Ucz. Pub., Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Prof. Ferdinando Spina, University of Salento, Włochy

Dr hab. Alicja Szerląg, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Bronisław Treger, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. Jie Zhang, State University of New York (SUNNY) Brockport, USA

Dr hab. Aldona Żurek prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Dragana Božić Lenard, PhD, University of Osijek, Chorwacja

Dr Hanna B. Westbroek, Graduate School of Education, LEARN! Vrije Universiteit Amsterdam,
Holandia

Dr Jolanta Vilkeviciute, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litwa