Informacje po konferencji

Dziękujemy za udział w Konferencji "Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości".
Mamy nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z czasu spędzonego w Rzeszowie. 

 

Ostatnie informacje dotyczące konferencji:

  • zaświadczenia o udziale w konferencji będziemy rozsyłać indywidualnymi mailami;
  • osoby, które mają jeszcze pytania dotyczące delegacji, faktur lub zaświadczeń prosimy o kontakt mailowy ([email protected]);
  • sprawami publikacji referatów konferencyjnych zajmuje się osobiście Pani Profesor Jolanta Szempruch, która prosi osoby, które czynnie uczestniczyły w Konferencji o nadsyłanie tekstów o długości nieprzekraczającej pół arkusza na adres mailowy konferencji ([email protected]) do 14.11.2022 r.; prosimy o redagowanie tekstów zgodnie z krótkimi wytycznymi zamieszczonymi w załączniku (teksty już przesłane prosimy do nich dostosować i przesłać ponownie) i jednocześnie informujemy, że po przyjęciu tekstu redakcja czasopisma może prosić o dostosowanie edycyjne do  wewnętrznych zasad periodyku;
  • Pani Profesor Jolanta Szempruch przypomina osobom przewodniczącym obradom plenarnym i obradom w sekcjach o swojej prośbie o nadsyłanie krótkich wniosków z obrad, które po zredagowaniu zostaną przesłane do prezydiów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Komitetu Socjologii PAN.