Informacje organizacyjne

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości

 

Termin konferencji: 26-27 września 2022 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk Socjologicznych, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja za pośrednictwem FORMULARZA.

Uwaga: w formularzu zgłoszeniowym proszę podać dokładne dane na kogo ma być wystawiona faktura.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane do 15 maja 2022 r. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą rozsyłane drogą mailowa do 31 maja 2022 r.

Koszt konferencji wynosi 650 PLN od osoby i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie, wyżywienie, uroczystą kolację i publikację.

Do publikacji w punktowanym czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej kierować będzie Komitet Organizacyjny w porozumieniu z redakcjami czasopism. Warunkiem publikacji jest dostosowanie tekstu do wymogów redakcyjnych i pozytywna recenzja.

Opłatę konferencyjną w wysokości 650 PLN od osoby proszę przelać do 30 czerwca 2022 r. na konto bankowe:

PEKAO S.A.

70 1240 6960 1562 0000 0220 0129
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów

dla gości zagranicznych: IBAN: PL, BIC/SWIFT: PKOPPLPW  

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Konferencja Edukacja.

 

Koszty dojazdu i noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Cztery hotele znajdujące się najbliżej miejsca obrad (UR, budynek. A1, Rejtana 16C, Rzeszów) są wymienione poniżej z zaznaczeniem odległości. Zwracamy Państwa uwagę, że uroczysta kolacja w pierwszym dniu obrad odbędzie się w Hotelu Prezydenckim.

 

Hotel Prezydencki
odległość: 500m
ul. Podwisłocze 48 (wjazd od , Al. mjr. Wacława Kopisto)
Tel. +48 17 860 65 00
[uroczysta kolacja 26.09]

Hotel Hilton Garden Inn
odległość: 400m
Al. Majora Wacława Kopisto 1
tel. +48 17 770 00 00

Grein Hotel
odległość: 800 m
Aleja Tadeusza Rejtana 1
tel. 17 850 38 88

Hotel Fryderyk
Odległość: 1,4 km
ul. Fryderyka Szopena 33
 tel. +48 17 857 10 32
https://fryderykhotel.pl/

 

Najważniejsze daty:

do 15 maja - rejestracja - rejestrację przedłużono do 31 maja,

do 10 czerwca - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję,

do 30 czerwca – wnoszenie opłaty konferencyjnej,

26-27 września – termin konferencji.